Avisos Legais

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I.) , dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que o dominio asociacion.gal en adiante sitio web está rexistrado a nome da ASOCIACION PUNTOGAL con domicilio social en RUA TABERNAS,11 15001 – A CORUÑA (A CORUÑA ); sociedade provista de CIF G70065107

O seu enderezo de contacto é o enderezo electrónico info@dominio.gal

 

CONDICIÓNS DE USO

I.- Usuarios/as;

O acceso a e/ou uso do sitio web de asociacion.gal, atribúe a quen o realiza a  condición de usuario/a, aceptando, desde ese intre, plenamente e sen reservas algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen o substitúan ás condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos  do sitio web.

II.- Uso del sitio Web, os seus servizos e contidos;

O/A usuario/a comprométese a utilizar el sitio Web e os seus servizos e contidos sen contraviñer a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido, o uso do Web con fines ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera/a terceiro/a, ou que, de calquera forma, poidan causar perxuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio Web.

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares o resulte legalmente permitido.
 • Calquera vulneración dos dereitos dO TITULAR ou dos seus lexítimos/as titulares sobre os mesmos.
 • A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
 • Calquera intento de obtelos contidos do sitio Web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos/as usuarios/as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen perxuízo algún o sitio web.
III.- Modificación unilateral;

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio Web.

IV.- Hiperenligazóns;

O establecemento de calquera “hiperenligazón” entre una páxina web e o sitio web estará suxeito ás seguintes condicións:

 • Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web.
 • Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza a hiperenligazón non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan u outros signos distintivos pertencentes ó TITULAR
 • Baixo ningunha circunstancia, O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice a “hiperenligazón” nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.
V.- Exclusión de Garantías e responsabilidade;

O TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puideran traer causa de:

 • A falta dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento do Web e/o dos seus servizos ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez do Web e/o dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos en los contidos.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/As usuarios/as, dos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, ós usos xeralmente aceptados ou ó orde público, do sitio Web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 • A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/as e postos a disposición dos/as usuarios/as no sitio Web.
 • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados ós usuarios/as a través do sitio Web.
VI.- Duración;

A duración da prestación do servicio do sitio Web e dos servizos é de carácter indefinido.
Sen prexuízo de lo anterior, O TITULAR resérvase o dereito para, interromper, suspender ou terminar a prestación do servicio do Web ou de calquera dos servizos co integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

VII.- Lexislación aplicable e Xurisdición;

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.
ASOCIACION PUNTOGAL e o/a usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puideran suscitarse ou acciones exercitarse derivadas da prestación do servicio do Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No suposto de que o Usuario/a teña o seu domicilio fora de España, ASOCIACION PUNTOGAL e o Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais da CORUÑA.

Esta páxina web emprega cookies para mellorar a experiencia do usuario/a. Se continúas navegando consideraremos que aceptas o seu uso.    Máis información
Privacidad